Svařování plastů

Nejmodernější metoda spojování termoplastů

  • Rychlý, flexibilní a spolehlivý proces svaření plastů pomocí diodového laseru.
  • Nahrazuje tradiční metody jako je svařování ultrazvukem, nebo svařování horkou deskou.
  • Vzniklý svár je vysoce kvalitní, homogenní a odolný.

Využíváme transmisivní svařování v kvazi-simultánní formě – laserový paprsek prochází vrchním dílem, který je pro něj průhledný a dopadá na spodní díl, který paprsek pohlcuje a je tak zahříván. Vzniklé teplo začne tavit spodní část, následně i horní a dochází tak ke sváru. Oba kusy jsou zároveň tlačeny k sobě pomocí zakládacího přípravku.

Zajištění celé procesu – návrh řešení, testování aplikace, výroba zakládacích přípravků, implementace.

Ukázky aplikace