Logistika

Značení a aplikace etiket v logistice je zásadní pro zajištění sledovatelnosti zásilek. Produkty často absolvují velké vzdálenosti, než se dostanou k distributorům a spotřebitelům. Výrobci a logistické společnosti jsou proto povinni označit obal, aby zásilka byla bezpečně doručena na místo určení.​

Vnější obaly, jako jsou krabice, tašky a obálky, musí obsahovat identifikační údaje, aby společnosti mohly sledovat cestu produktu napříč dodavatelským řetězcem.​

​V našem portfoliu naleznete jak zařízení, která mohou značit informace přímo na primární, sekundární i terciární obaly. Díky flexibilnímu značení se sníží lidská chybovost, manuální operace a zlepší se kvalita tisku.

Reference

Aplikace etiket
Aplikace etiket na krabice v potravinářském provozu

Unikátní řešení aplikátoru pro aplikaci etiket ze tří stran. Konstrukce aplikátoru a stojanu kompletně na míru zákazníka.
Aplikace nadměrné etikety. Úspora pracovních sil. Automatizace procesu. Zvýšení efektivity – přesné lepení a pozicování etiket.