Farmaceutický a medicínský průmysl

Legislativní předpisy určené k ochraně zdraví pacientů stanovují přísná pravidla pro kontrolu pravosti farmaceutických výrobků. Nesprávné či špatné označení může mít fatální důsledky pro výrobce.

Pomůžeme Vám splnit legislativní požadavky a eliminovat padělky. Unikátní kód garantuje dohledání pravosti produktu od jeho výroby až ke koncovému zákazníkovi.

Kromě značení léků a jejich obalů lze také značit skleněné nádoby, lahvičky, stříkačky, blistery, kartony, plastové uzávěry, aluminiové folie aj. Na produkty je možné zapisovat alfanumerické znaky, DM a QR kódy, čárové kódy a jejich GS1 varianty.

Reference

Značení respirátorů
Značení FFP2 respirátorů cartridgovou tiskárnou

Cartridgová tiskárna Thermal inkjet pro dynamické značení vnější látkové strany FFP2 respirátoru. Tisk je ve vysokém rozlišení až 600 dpi při 5 řádcích. Náhradou tampoprintové tiskárny dochází ke stabilizaci procesu, bez nutnosti čištění, dolévání inkoustu a zasychání inkoustu na tiskovém modulu. Kontinuální provoz bez nutnosti údržby tiskárny.

CIJ inkjet
Nahrazení CIJ inkjetu pro značení nerezového plechu

Nahrazení CIJ inkjetu pro značení nerezového plechu.
Snížení nákladů na provoz a servis popisovacích zařízení.
Zařízení nevyžaduje servis a výměna cartridge je velice snadná bez nutnosti odborníka.

značení katetru
Inkjetové značení plastových hadiček na katetr

Řešení pro inkjetové značení NOK dílů ve zdravotnictví (plastových hadiček na katetr). Inkjetová tiskárna MARK CCS 3000 je umístěna u extrudéru plastových hadiček. V případě, že extrudér vyrábí hadičku se špatným průměrem, inkjet obdrží signál a označí ji pro následné vyřazení z procesu jako NOK výrobek.Díky automatickému uzávěru trysky jsme eliminovali zasychání tiskárny a s tím spojené problémy s uvedením do provozu.