Značení s MOPA lasery

MOPA lasery

V posledních letech se lasery stávají dominantním způsobem značení produktů. V oblasti značicích technologií kontinuálně dochází k inovacím a lasery tak nahrazují čím dál více konvenční technologie.

Rozsáhlá škála laserů a jejich použití může zájemcům o tyto technologie znesnadnit výběr vhodného zařízení. Souhrnně lze lasery rozdělit na tři základní typy laserů pro účely značení.

Plynové lasery, kde základní látkou, která vytváří laserový paprsek, je trubice naplněná směsí plynů. Jedním z nejdůležitějších je v tomto případě oxid uhličitý (odtud název CO2 laser). Tyto lasery jsou ideální pro značení organických látek (dřeva, skla apod.) nebo například na gravírování do plastů.

Další skupinou jsou lasery pevnolátkové, kde je za tvorbu paprsku odpovědný krystal – většinou yttrito-hlinitý granát – zkráceně YAG. Tyto systémy jsou ideální pro kontrastní značení plastů nebo kovů.

Posledními zástupci jsou lasery, které využívají jako svůj zdroj speciálně upravené optické vlákno. Proto se s nimi běžně setkáte pod názvem vláknové nebo fiber lasery. Primárně se používají na značení kovů a plastů.

Na první pohled je jasné, že YAGové a vláknové lasery mají velmi podobnou oblast využití, a dokonce stejnou vlnovou délku (1064 nm). Proč tedy využívat odlišné technologie pro stejnou věc? YAGové lasery mají (nebo spíše měly) jednu hlavní výhodu. Ze zkušeností je známo, že dosahují vyšší kvality kontrastnějšího značení na širší spektrum materiálů – hlavně plastů.

Tento rozdíl je dán jiným profilem pulzu. Zde uděláme malou odbočku do obecné teorie fungování laseru. Základem je aktivní médium (plyn, krystal nebo optické vlákno), kterému dodáváme budící energii. Většinou v podobě světla z laserových diod. Když je aktivní prostředí dostatečně nasyceno, začne emitovat laserový paprsek. Většina dnešních laserů funguje v tzv. pulzním módu. To znamená, že paprsek nevyzařuje kontinuálně, ale pracuje podobně jako kondenzátor – nabije se a „vystřelí“ krátký pulz energie. Takovýto cyklus se může opakovat až 200 000 x za vteřinu. Tento systém se používá proto, že nám umožňuje dodat do značeného materiálu obrovské množství energie v extrémně krátkém čase (například značicí laser o výkonu 20 W dokáže během jediného pulzu vyvinout energii, která je o mnoho řádu vyšší). Pulzní řízení laseru je absolutně kritické pro kontrastní značení (zejména plastových materiálů).

Pokud YAGový laser dokáže dosahovat kvalitnějších výsledků, proč jej nevyužívat všude? YAG lasery mají oproti vláknovým laserům obrovské nevýhody. Tou nejzásadnější je životnost – 20 000 hodin u YAG laseru oproti 100 000 u fiber laseru. Mezi další nevýhody patří hlavně jejich energetická náročnost, nutnost výkonnějšího chlazení, komplikovanost elektroniky a celé optické cesty a celkově vyšší provozní a servisní náklady. Ačkoliv se YAG lasery začínají považovat za zastaralé, jejich deriváty (např. zelené, UV a lasery s ultrakrátkým pulzem) s námi budou ještě velmi dlouhou dobu, jelikož za ně zatím neexistuje ekvivalentní náhrada.

V poslední době bylo cílem vývoje skloubení výhod obou technologií, a to se také povedlo v podobě vláknového MOPA laseru. Jedním z nejoblíbenějších laserů v naší nabídce je vláknový laser ABMark AB-F MOPA.

Běžný vláknový laser funguje podle následujícího principu. Na začátku je budící dioda, která stimuluje aktivní prostředí v optickém vláknu. Hlavní oscilátor se stará o tvorbu pulzů. Na výstupu vzniká laserový paprsek, který se dále zpracovává pomocí optických komponent.

MOPA (anglický akronym pro Master Oscillator Power Amplifier) vychází z podobné konstrukce. Na prvním obrázku je zřejmé, že jeho základní část je téměř identická s normálním vláknovým laserem. Odlišnost lze vidět na pravé straně, kde je optický zesilovač. Velmi zjednodušeně se dá říci, že došlo k zařazení dvou laserových zdrojů za sebe. Přidaný zesilovač dokáže výrazně zvýšit energii jednotlivých pulzů.

Princip fungování vláknového laseru (1. Běžný fibre laser, 2. MOPA laser se zesilovačem).

MOPA lasery_příklad

Hlavní výhoda ovšem spočívá jinde. Díky specifické kombinaci komponentů, MOPA laser umožňuje délku jednotlivých pulzů měnit v širokém rozsahu. Standardní délka pulzu u klasických laserů je fixní (okolo 100 ns), zatímco v našem případě lze nastavit délky v rozsahu již od 4 ns až do 200 ns. A díky velmi pokročilému softwaru lze mezi těmito délkami libovolně přepínat.

Variabilní délka pulzu umožňuje tomuto systému dosáhnout téměř identické kvality značení na stejné spektrum materiálů jako YAGový laser. Příklady značení lze vidět na následujících obrázcích. Taková kvalita byla dříve pomocí běžného vláknového laseru nedosažitelná. Samozřejmostí je i barevné značení na vybrané kovy (převážně nerezová ocel a titan).

Příklad kontrastního značení na plastové materiály, zleva: 1. kombinace MOPA laseru a 3D značení, 2. a 3. plastové díly s vysokým obsahem skelného vlákna.

MOPA_aplikace

Pořizovací cena je velmi důležitým aspektem tohoto produktu. MOPA laser je v průměru o 15–20 % dražší než YAGový. Zde je nutné brát v potaz dlouhodobé náklady. Při více než 4 x delší životnosti MOPA laseru nelze pochybovat o tom, která technologie se v dlouhodobém měřítku vyplatí více.

Vzhledem k tomu, že optické komponenty jsou pro standardní MOPA lasery identické, jsme schopni ihned nabídnout širokou škálu příslušenství. Velké popularitě se v současné době těší hlavně speciální hlavy na 3D značení – tedy značení nerovných povrchů. Tento problém se dříve řešil ruční nebo motorizovanou osou Z, ale dnes lze celý proces velmi zjednodušit a zrychlit.

MARK systems dodává lasery v OEM verzi pro integraci nebo jako kompletní laserová pracoviště. Máme v portfoliu na výběr od základních stolních stanic až po plně automatické s lineárními a rotačními osami. Záruka kvalitního značení je pro nás velmi důležitá, proto našim zákazníkům nabízíme možnost testů značení výrobků v naší laboratoři.

Závěrem můžeme pouze dodat, že MOPA laser je jedním z největších průlomů v oblasti laserového značení za poslední desetiletí. Spojuje dohromady výhody ze světa YAG a fiber laserů.