Laserové značení v plastikářském průmyslu

Laserové značení v plastikářském průmyslu

Lasery nachází stále větší uplatnění i v plastikářském průmyslu. Značení pomocí laseru je kontrastní a plně čitelné pro čtečky. V rámci intuitivní tvorby zprávy tisku můžeme snadno vyznačit alfanumerický kód, DMX, barcode i různá loga. Loga je možné importovat ve vektorové podobě přímo do laseru. V paměti laseru lze mít uloženo i několik stovek různých zpráv a pomoci PLC či dotykové obrazovky jednoduše vybírat zprávu k označení dle produktu.

Mezi výhody laserového opracování plastů mimo jiné patří bezkontaktní opracování, vysoká přesnost a rychlost, reprodukovatelnost, nízká zmetkovitost či bezúdržbový laserový proces.

Pro hůře označitelné plasty nabízíme lasery klasické, DPSS, MOPA, Green či UV.