Jak často a proč měnit filtry pravidelně

filtry

Průmyslové filtrační jednotky slouží k odsání nebezpečných spalin vzniklých např. při laserovém značení. Tyto spaliny jsou zdraví škodlivé a je nezbytné je bezpečně odfiltrovat a zadržet uvnitř jednotky. Jednotka je opatřena speciálními segmenty, které se nazývají Prefiltr a kombinovaný HEPA filtr. Tyto segmenty mají svoji kapacitu k pojetí spalin a také životnost po kterou plní svoji funkci.

Výrobce doporučuje celou sadu těchto filtrů měnit nejpozději do 12 měsíců. Po tuto dobu předpokládáme, že bude filtrační materiál schopen plnit svoji funkci.

V MARK industries zabezpečujeme tuto výměnu kompletně, tzn. včetně bezpečného vyjmutí a založení nových filtrů, nebo po dohodě s klientem pouze dodáme náhradní filtry. Při samostatném dodání filtrů je nutné, aby si klient vyžádal doporučení pro nakládání s použitými filtry a také jejich vhodnou likvidaci.

Při včasné výměně filtrů zabezpečujete čistý provoz pro své zaměstnance a napomáháte udržovat strojní zařízení v adekvátní kondici. Nefunkční odsávání má negativní vliv na další technologie jako jsou značící lasery a může dojít k jejich poškození.

Prefiltry

Slouží jako první filtr celé soustavy a chrání jemnější HEPA před porušením a ucpáním velkými a pevnými částicemi. Kondice Prefiltru přímo ovlivňuje životnost HEPA filtru. Při laserovém opracování plastů je obvyklá velikost částic okolo 0,2 mikronu a efektivita Prefiltru se pohybuje mezi 35 % až 65 % a je klasifikována jako F5–F7.
Při laserovém opracování kovů je částice o velikosti do 1 mikronu a filtr dokáže fungovat s efektivitou 65–80 %. Pro systémy Bofa platí, že jsou schopné pracovat s filtrační efektivitou 80 % při 0,2 mikronech, což odpovídá třídě F8 a 95 % při 1 mikronu.

Prefiltr

HEPA/gas filtr

HEPA filtr je určený k zachycení mikroskopických částeček vznikajících při odpařování materiálu a jsou nejdůležitější částí systému. Filtry jsou konstruovány z několika desítek vrstev speciálního absorpčního materiálu proloženého jemnou síťovinou. Mají schopnost zachytit 99,997 % částic při velikosti 0,3 mikronů.

filtry