Laserové značení na ekologické plasty

PVA

PVA (polyvinylalkohol) je syntetický polymer, který je specifický svou rozpustností ve vodě při různě vysokých teplotách. Má širokou škálu použití například v chemickém, stavebním, farmaceutickém či potravinářském průmyslu.

Jedním u produktů jsou PVA sáčky, které nezanechávají mikroplastový odpad škodlivý pro životní prostředí. Díky tomu, že se při kontaktu s vodou zcela rozpustí, se jedná o 100% ekologický materiál. S těmito typy sáčků se běžně setkáváme především v potravinářském sektoru. V současné době supermarkety stále více podporují používání vodorozpustných tašek s cílem snížit dopad na životní prostředí.

iCON
PVA sáček

Vzestup těchto nových materiálů představuje výzvu pro vývoj a použití nejlepších technologií, které zajistí čitelné a trvalé značení.

Pomocí CO2 laseru iCON 3 od společnosti Macsa id lze dosáhnout vysoce kontrastního bílého značení, které je dokonale viditelné a čitelné. Díky použití laseru s výkonem 30 W nedochází ke ztrátám původních vlastností materiálu. Jedná se o laserové značení s nízkou spotřebou energie, nulovým rizikem znečištění produktu či linky inkoustem nebo rozpouštědlem.