Zajistěte včasnou výměnu filtrů

Nezapomínejte na bezpečnost práce během laserového značení. Zajistěte včasnou výměnu filtrů.

Během laserového značení dochází k “odpalování“ části povrchu výrobku, čímž se vytváří směs částic a plynných látek, které jsou ve formě kouře odváděné pryč. Tyto částice jsou zachycovány filtry, které nejen že zajistí správnou funkci zařízení, ale zároveň i ochrání zdraví a bezpečnost pracovníků.

Instalované filtry však mají omezenou životnost, a proto je potřeba je pravidelně měnit. Výrobci doporučují měnit sadu filtrů nejpozději do 12 měsíců.

Důvody k zachycování kouře:

  • Provozní – Kouř se usazuje na optice laseru, dochází tak ke zhoršení kvality značení.
  • Zdraví a bezpečnost – Částice uvolněné během výrobních procesů jsou menší než 1 µm, jejich přímé vdechování ohrožuje zdraví.

Možné zdravotní následky zahrnují:

  • Záněty a změny tkáně v dýchacích orgánech.
  • Astma, alergie, poruchy činnosti dýchacích cest.
  • Zhoršení schopnosti čištění plic, rakovina plic.

V MARK industries zabezpečujeme tuto výměnu včetně bezpečného vyjmutí a založení nových filtrů. Jaké filtry nabízíme?

Pre-filtr (hrubý prachový filtr G1-G4, jemný prachový filtr M5-F9)

Slouží jako první filtr celé soustavy a prakticky chrání jemnější HEPA před porušením a ucpáním velkými či pevnými částicemi. Kondice Prefiltru přímo ovlivňuje životnost HEPA filtru. Při laserovém opracování plastu je obvyklá velikost částic přibližně 0,2 mikronu. Efektivita Prefiltru se pohybuje mezi 35 % až 65 % a je klasifikována jako F5 – F7. Při laserovém opracování kovu je částice do 1 mikronu a filtr dokáže fungovat s efektivitou 65 % – 80 %.

Filtr pevných částic (EPA E10-E11, HEPA H13-H14, UUPA U15-U17)

Určeny k zachycení mikroskopických částeček vznikajících při odpařování materiálu. Filtry jsou konstruovány z několika desítek vrstev speciálního absorpčního materiálu proloženého jemnou síťovinou. Dokáží zachytit 99,997 % částic při velikosti 0,3 mikronu. Filtry pevných částic jsou nejdůležitější částí systému, proto je dbáno na jejich maximální kvalitu a spolehlivost.

Molekulární adsorpční filtr (aktivní uhlí, chemická adsorpce)

Aktivní uhlí má schopnost adsorbovat nebo ukládat molekuly plynů a par na povrchu adsorpčního materiálu. Využívá se pro zachycení pachů nebo škodlivých látek. Během chemického procesu se molekuly plynu rozkládají a neutralizují pomocí chemické vazby s reakční látkou umístěné na nosném materiálu. Rozkládající molekuly mohou být následně shromážděny pomocí fyzikálního filtru.

Na základě vaší aplikace vytipujeme správnou velikost, výkon filtrační jednotky a kombinaci vhodných filtrů. V tuto chvíli nabízíme filtry od dvou dodavatelů, kterými jsou:

TBH

BOFA

Máte-li zájem o naše služby, neváhejte a kontaktujte nás.

Menu