Laserová bezpečnost

bezpečnost
Bezpečnost na prvním místě
Dle zákona o ochraně zdraví před neionizujícím zářením (č. 291/2015 Sb.) jsou laserové systémy s vysokými energiemi řazeny do třídy 4 a jejich…
více