Bezpečnost na prvním místě

bezpečnost

Dle zákona o ochraně zdraví před neionizujícím zářením (č. 291/2015 Sb.) jsou laserové systémy s vysokými energiemi řazeny do třídy 4 a jejich používání vyžaduje mimořádnou pozornost.
V MARK industries proto dáváme bezpečné práci s lasery nejvyšší prioritu. Při testování značení plastových vzorků s laserem ABMark F20 / Macsa F9020 jsme použili ochranné brýle Protect Laserchutz. Brýle mají speciální ochranný filtr, který chrání před vlnovou délkou, na které vláknové lasery fungují.

Pro každý typ laseru existuje konkrétní filtr, který je certifikovaný k bezpečnému provozu.

MARK spolupracuje se zavedenými značkami Protect, Laservision či Univet. Dodáváme ochranné pomůcky jako jsou brýle, zástěny nebo průzory, ale také nabízíme komplexní školení bezpečnosti dle platných českých norem a zákonů.